Shkëlqim në flokë pa ndërhyrë në ngjyrën natyrale

5-keshillat
🌷Ekzaltuesit e ngjyrave janë gjithmonë një zgjidhje efektive për të patur shkëlqimin e dëshiruar në flokë, ato nuk kane pigmente por vetine për te eliminuar mbetjet e produketeve te ndryshme qe mbivendosen ,ndotjes ambientale [ polution] te gjitha keto krijojne nje shtrese dhe floku behet opak dhe pa shkelqim. Te tilla produkte jane nje zgjidhje ideale per te ruajtur ngjyrën naturale.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *